2020 කොටස් වෙළෙඳපොළට සුවිශේෂී වසරක් වෙයි

3

2020 වසරේ දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළට සුවිශේෂී වසරක් ලෙස සනිටුහන් කිරීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා .
ගෙවුණු වසර තුළ දී 10.5% ක් ලෙස කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් එහි පෙන්නුම් කළා

මෙය 2014 වසරෙන් පසු වාර්තා වූ වැඩිම අගයද වන අතර වසර 35 ක කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ අවස්ථා 12 කදී පමණක් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඉලක්කම් දෙකක වර්ධනයක් අත්පත් කර ගනු ලැබූ අවස්ථාවක්ද වීම විශේෂත්වයක් .

2020 වසර අවසානය වන විට සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 6.774.22යි .

මේ අතර කොටස් වෙළෙඳපොළ සමස්ත වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය 2020 වසර තුළ දී රු. බිලියන 109 කින් ඉහළ ගියා

2011 වසරෙන් පසු ඉහළම දෛනික සාමාන්‍ය පිරිවැටුම් අගය 2020 වසරේ දී වාර්තා වීම තවත් සුවිශේෂ කරුණක්.

එය රුපියල් බිලියන 1.9 කි.
2020 වසරේ සමස්ත පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 397 ක් .

 

Your Comments