2019 වසරට සාපේක්ෂව අපනයන අදායම ඉහළට

10
ඊයේ(21) බද්දේගම කුඩා තේ වතු හිමියන් වෙනුවෙන් පැවති සහන ලබාදීමේ වැඩසටහනකට එක්වෙමින් වැවිළි කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා ප්‍රකාශ කලේ කොරෝනා වසංගතය පවතින අභියෝගාත්මක කාල වකවානුවක වුවද අපනයන ආදායම 2019 වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බවයි .

Your Comments