හවුස් ඔෆ් ෆැෂන් බම්බලපිටිය ශාඛාව ජනතාවට විවෘත කරයි

69

මෙරට ඇගලුම් ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා වන හවුස් ඔෆ් ෆැෂන් බම්බලපිටිය ශාඛාව ජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත කෙරුණා.
බම්බලපිටිය ආර්.ද මෙල් මාවතේ අංක 28 දරණ ස්ථානයේ පසුගිය 29 වනදා විවෘත කෙරුණු හවුස් ඔෆ් ෆැෂන් ශාඛාවෙන් නවීනතම විලාසිතා රැසකින් යුත් රෙදි පිළි ලබා ගැනීමට පාරිභෝගිකයින්ට අවස්ථාව හිමිවනු ඇති.
දකුණු ආසියාවේ විශාලතම තනි පුද්ගල වෙළඳ සංකීර්ය වන හවුස් ඔෆ් ෆැෂන් මගින් සාධාරන මිල ගණන් යටතේ ඇගලුම් ලබා ගැනීමට පාරිභෝගිකයින්ට අවස්ථාව උදා වීම ද විශේෂත්වයි.

 

Your Comments