හම්බන්තොට වරායේ එල්.එන්.ජී. බලාගාර ව්‍යාපෘතියක්

8

හම්බන්තොට වරායේ එල්.එන්.ජී. බලාගාර ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව අසර්බයිජාන රජය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

එරට ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව මීට පෙර මෝල්ටා රාජ්‍යයේ මෙවැනිම ව්‍යාපෘතියක් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කළා.
එහි ඊළඟ අදියර ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි යෝජනා වී ඇත්තේ.

මෙම එල්.එන්.ජී. බලාගාර ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් සඳහා අපේක්ෂිත මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක් බව සඳහන්.

Your Comments