හම්බන්තෙට කුඹුරු අක්කර 97,598ක වී වගාවට රුපියල් මිලියන 648ක් වෙන් කෙරේ
හඳුගල ගුණරත්න - මුල්කිරිගල

6

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මෙවර මාස් කන්නයේ වී වගා කෙරෙන කුඹුරු අක්කර 97,598ක් සඳහා ගොවීන්ට රජයේ සහනාධාර පොහොර ලබාදීමට අනුමැතිය ලැබී ඇති බව පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජයන්ත වීරසිංහ මහතා පවසනවා.

මාස් කන්නයේ වී වගාව සඳහා රජය රුපියල් මිලියන 648ක් වෙන් කර ඇති බවද පවසන සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා ගොවීන්ගේ පොහොර සහනාධාර සඳහා රජයක් මගින් වෙන් කළ මෙතරම් විශාලම මුදල මේ බවද පවසනවා.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙහි වී වගා කෙරෙන කුඹුරු අක්කර 97,598ක් සඳහා ගොවීන්ට අවශ්‍ය පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 10,744ක ප්‍රමාණයක් සහනාධාර පොහොර මෙවර බෙදාහරින බවද ඔහු කියා සිටියා.

මෙම පොහොර අම්බන්තොට, වීරකැටිය, අඟුණුකොළපැලැස්ස, හම්බන්තොට, තිස්සමහාරාම, ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට අයත් ගොවිජන සේවා බලප්‍රදේශයන්හි ගොවීන්ට පොහොර ලබාදීම ආරම්භ කර ඇති බවයි සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජයන්ත වීරසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

Your Comments