ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්ව විද්‍යාලයේ නව පර්යේෂණ ගොඩනැගිල්ල වීවෘත වේ

11

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්ව විද්‍යාලයේ නව පර්යේෂණ ගොඩනැගිල්ල වීවෘත කිරීම, එහි ලාංඡනය එලි දැක්වීම සහ එම විශ්වවිද්‍යාලයේ පුස්තකාලය විසින් ඉදිරිපත් කළ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදුම එළි දැක්වීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා.

එම උත්සව අවස්ථාවට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී එල් පීරිස් සහ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන යන මහත්වරුන් පැමිණ සිටියා.

මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වු ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්ව විද්‍යාලයේ අලෙවි විධායක සදීප අබේනායක මහතා.

 

Your Comments