විදේශ විනිමය ඉපයීම් ඉහළට

11

පසුගිය මාසයේ මෙරට විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් විසින් දිවයිනට එවනු ලැබූ විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 675.3 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

එය සියයට 16.3ක වර්ධනයක්.

විදේශයන්හි සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් විසින් මෙරටට එවනු ලබන විනිමය පසුගිය මාස කිහිපය තුල අඩුවීමක් පෙන්නුම් කළා.

2020 වසරේදී ඔවුන් එලෙස එවූ විනිමය වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 7 .1 කට අධිකයි.

Your Comments