විදේශිකයන්ට සිද්ධස්ථාන වල සංචාරයට අවසර

5

මෙරටට පැමිණෙන විදෙස් සංචාරකයින් සඳහා සිද්ධස්ථාන ඇතුළු හඳුනා ගත් ස්ථානවල සංචාරයට අවස්ථාව ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍යය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව අදාළ ස්ථාන වෙත සංචාරකයින්ට ඇතුළු වීමට අවසර හිමිවන බවයි අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පැවසුවේ.

විදෙස් සංචාරකයන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ද ක්‍රියාත්මකයි.

Your Comments