වැලි සහ ගල් සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් ගැන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර කියයි

6

අතරමැදියන්ගෙන් තොරව වැලි සහ ගල් සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන බව පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළා.

කැබිතිගොල්ලාව ප්‍රදේශයේ මැටි වළං කර්මාන්තකරුවන් පිරිසක් සමග පැවති හමුවකට එක්වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ.

ඒ අනුව වැලි සහ ගල් සඳහා බලපත්‍ර එකම ස්ථානයකින් ලබාදීම සඳහා ද වැඩපිලිවෙලක් ක්‍රියාත්මක බව මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළා.

අතරමැදියන් සඳහා ව්‍යාපාරිකයින්ට දැරීමට සිදුවන පිරිවැය එමගින් අවම වන බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ.

Your Comments