වාරි ජලය අරපරිස්සමෙන් භාවිත කරන්න – වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපදෙස් මාලාවක්

11

වාරි ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙස දක්වමින් උපදෙස් මාලාවක් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මේ වන විටත් අන්තර් මෝසම් වැසි සක්‍රීය නොවීම හේතුවෙන් ජලාශවල පවතින ජල ප්‍රමාණය පමණක් බිම් සකස් කිරීම සඳහා විශාල වශයෙන් නිකුත් කිරීමට සිදුව ඇති බවයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කලේ.

වගා තීරණ ගනු ලබන සෑම ජලාශයකම තවත් මාසයකට පමණ ප්‍රමාණවත් ජලය පවතින බවයි වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඉංජිනේරු කේ ඩී නිහාල් සිරිවර්ධන මහතා නිකුත්කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

මෙම තත්වය යටතේ ජලාශවල පවතින ජල ප්‍රමාණය අරපිරිමැස්මෙන් යුතුව භාවිත කිරීම ජාතික වැදගත්කමක් බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

දැනට පවතින සියයට 32 ක පමණක් වූ ජල ප්‍රමාණය වගා කටයුතු, පානීය ජලය සහ අනෙකුත් පරිභෝජන අවශ්‍යතාවන්ට ඉදිරි මසක කාලය සඳහා ප්‍රමාණවත් බව එහි සඳහන්.

Your Comments