වසංගතය හමුවේ වුවද රට නිවැරදි ආර්ථික දිශානතියක

8

කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ වුවද රට නිවැරදි ආර්ථික දිශානතියක ගමන් කරමින් ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසනවා.

 

සංඛ්‍යාත්මකව සනාථ කරමින් 2020 වසරේ තුන්වන කාර්තුවේදී ඊට පෙර වසරේ එම කාර්තුවට සාපේක්ෂ්ව කර්මාන්ත අංශයේ කැපිපෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බවයි එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් ජනජිවිතය යථාවත් කිරීමට ගත් පියවර ඊට හේතුව බවද සඳහන්.

ආනයන සීමා කිරීම, පිඩාවට පත් ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් කාරක ප්‍රාග්ධනය සහ ප්‍රතිමුල්‍ය පහසුකම් ලබාදීම ට පියවර ගෙන ඇත්තේ.

කොවිඩ් නයින්ටීන් පුනරුද සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයෙන් ව්‍යාපාර 63න් දහසකට පමණ ලබාදී ඇති ප්‍රතිමුල්‍ය පහසුකම් ණයවල වටිනාකම රුපියල් බිලියන 180 කට ආසන්න බව ද මුදල් අමාත්‍යංශය සදහන් කලා.

කෙසේ වෙතත් වසංගතයේ බලපෑම හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය හා පතල් කැනීම් ක්‍රියාකාරකම්වල පහල යාමක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

 

Your Comments