වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන් බලගන්වන 41 වන ජාතික මහා සමුළුව දෙසැම්බර් මස 2 වනදා

15

වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන් බලගන්වන 41 වන ජාතික මහා සමුළුව එළැඹෙන දෙසැම්බර් මස දෙවනදා කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

එය මෙරට විශාලතම ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සමුළුව ලෙසයි සැලකෙන්නේ.සමුළුව දෙදිනක් පුරා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මේ වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ පාලක සභාවේ සාමාජික තිෂාන් සුබසිංහ මහතා.

Your Comments