වගා හානියට වන සතුන්ගෙන් 30% – 40%ක අතර ප්‍රතිශතයක බලපෑමක්

63

වගා හානිවලින් සියයට 30 ත් 40 ත් අතර ප්‍රතිශතයක් සිදු වන්නේ වන සතුන්ගේ බලපෑම මත වන බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

වන අලින්, රිලවුන්, මොණරුන් සහ දඬු ලේනන් සහ වල් ඌරන් වැනි සතුන්ගෙන් වගාවන් සඳහා ප්‍රබලම හානි සිදු වන බවයි.

මේ පිළිබඳව පොදු වැඩසටහනක් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

එලෙස සිදු වන වගා හානි අවම කර ගැනීම සඳහා ගොවීන්ගේ දායකත්වය ද අත්‍යාවශ්‍ය වන බවයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් කියා සිටියේ.

Your Comments