ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කෘෂි ව්‍යාපෘති කඩිනම් කරන්න – ඇමතිගෙන් උපදෙස්

5

ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘති කඩිනම් කරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ ශ්‍රී ලංකාව, නේපාලය සහ මාලදිවයින යන රාජ්‍යයන්ට අදාළව ලෝක බැංකු අධ්‍යක්ෂවරයා ඇතුළු දූත පිරිසක් සමග කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්.

කෘෂිකර්මාන්තයට අදාල ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රීයාත්මක ව්‍යාපෘති තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පුළුල් වැඩපිලිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද එහිදී අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

Your Comments