ලොකුළුෑණු කිලෝග්‍රෑමයක මිල ඉහලට

37

රජය විසින් පනවා ඇති පාලන මිල අභිබවා ලොකුළුෑණු කිලෝග්‍රෑමයක මිල ඉහල ගොස් තිබෙනවා.

දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ මේ වන විට ලොකුළුෑණු කිලෝග්‍රෑමයක් අළෙවි වන්නේ රුපියල් 150ක මිලකටයි.

එම ප්‍රදේශයේ දේශීය ලොකුළුෑණු ගොවීන් වැඩි පිරිසක් සිටින අතර මෙය තමන්ට ඉතා යහපත් තත්ත්වයක් බවයි ගොවීන් පෙන්වා දෙන්නේ.

Your Comments