ලින්ක් නැචුරල් ප්‍රොඩක්ට්ස් සමාගමෙන් “අසිරි සුරකිමු සමනළ” නමින් ව්‍යාපෘතියක්

16

අසිරි සුරකිමු සමනළ යන තේමාව යටතේ ලින්ක් නැචුරල් ප්‍රොඩක්ට්ස් සමාගම විසින් විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ශ්‍රී පාද අඩවිය ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රතිඥා දෙමින් විශේෂ පවිත්‍රතා වැඩසටහනක් එළඹෙන 29 ජනවාරී 12 සහ 20 යන තෙදින ආරම්භ කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.
මීට අමතරව ශ්‍රීපාද වන්දනාවේ පැමිණෙන බැතිමතුන් රෝගාබාධ වලින් ආරක්ෂා කිරීම මෙන්ම වේදනා සමනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළකටද ලින්ක් නැචුරල් ප්‍රොඩක්ට්ස් සමාගම සුදානමින් සිටිනවා.
මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරන ලින්ක් නැචුරල් ප්‍රොඩක්ට්ස් සමාගමේ සමහන් වෙළදනාම සන්නාම කළමණාකරු සචිත්‍රා හේවගේ මහත්මිය.

 

Your Comments