ලග්ගල මඩු ඵල දරයි

51

පසුගිය කාලයේ පැවති වර්ෂාවත් සමග මාතලේ, ලග්ගල ප්‍රදේශයේ මඩු ශාක ඵළ දරා ඇති බව වාර්තා වනවා.
වාර්ෂිකව අස්වැන්න ලැබෙන මඩු ශාකය සඳහා ජලය සහ පොහොර භාවිතය සිදු නොකිරීම විශේෂත්වයක්.
මඩු ශාකයෙන් පිට්ටු වැනි ආහාර කිහිපයක් සකස් කර ගත හැකි බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පැවසුවේ.
ඒ සඳහා දේශීය මෙන්ම විදේශීය ඉල්ලුමක් පවතින බව ද ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කළා.

Your Comments