රිච්ලුක් සන්නාමය යටතේ නව ප්‍රදර්ශනාගාරයක්

23

හොදම ඇඳුම් අඩුම මිලට යන තේමාව යටතේ මෙරට ප්‍රමුඛතම ඇගළුම් අළෙවි ආයතනය වන රිච්ලුක් සන්නාමය යටතේ නව ප්‍රදර්ශනාගාරයක් විවෘත කෙරුණා.

 

ඒ, අංක 1, 128 න් 5 හයිලෙවල් පාර කොට්ටාව යන ලිපිනයෙ ්දීයි.

හොදම ඇඳුම් අඩුම මිලට යන තේමාව යටතේ මෙරට ප්‍රමුඛතම ඇගළුම් අළෙවි ආයතනය වන රිච්ලුක් ආයතනයේ තවත් ප්‍රදර්ශනාගාර 4 ක් මහරගම, මීගමුව, කළුතර සහ රත්නපුර යන නගරවල ස්ථාපිතයි.

රිච්ලුක් පැෂන් ජාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ළහිරු චාමිකර මහතා පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ හොදම ඇදුම් අඩුම මිලට ලබා ගැනීම සඳහා සිය ආයතනයට පැමිණ වෙනස වටහා ගන්නා ලෙසයි.

Your Comments