රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 90% ඉක්මවා ගොස් ඇති බවට අනාවරණයක්

28

මෙරට සමස්ත රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය දළ දේශිය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 90ක ප්‍රමාණය ඉක්මවා ගොස් ඇති බව මෝගන් ස්ටැන්ලි ආයතනය පවසනවා.

ලොව ප්‍රමුඛ ආයෝජන බැංකු සමාගමක් වන මෝගන් ස්ටැන්ලි සමාගම පෙන්වා දෙන්නේ එය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට සුබදායි නොවන ප්‍රවනතාවක් පනවි.

2020 මැයි මාසය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය රුපියල් ටි්‍රලියන 13.9 ක් හෙවත් අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 75.1 ක් බව සඳහන්.

සමස්ත රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණයෙන් සියයට 53 ක් දේශිය ණය ලෙසත් සියයට 47 ක් විදේශිය ණය ලෙසත් වර්ගීකරණය කර තිබෙනවා.

Your Comments