රයිගම් ටෙලීස් 2019 මාර්තු 23 වනදා නෙළුම් පොකුණේදී

24

රයිගම් ටෙලීස් 2019 උලෙළ මාර්තු මස 23 වනදා කොළඹ නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහලේදී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.
ඒ සඳහා අයදුම්පත්‍ර භාර ගැනීම ආරම්භ වී ඇති අතර එය ලබන මස 15 වනදායි අවසන් වීමට නියමිතයි.
සම්මාන උලෙළ සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අපේක්ෂා කරන නිර්මාණකරුවන්ට 077 10 61 976 හෝ 077 10 61 508 යන දුරකතන අංක වලින් රයිගම් ටෙලීස් ලේකම් කාර්යාලය ඇමතිය හැකි වනවා.
එම නිර්මාණ රයිගම් ටෙලීස් නිර්මාණ භාර ගැනීමේ විශේෂ කාර්යාලය, ලැප්රෝ ටෙක්නොලොජීස්, අංක 25, බිම් මහල, ලකී ප්ලාසා ගොඩනැගිල්ල කොළඹ යන ලිපිනයට ගෙනැවිත් භාර දිය හැකියි.
මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් පැහැදිලි කරන රයිගම් සමුහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති ආචාර්යය රවී ලියනගේ මහතා.

 

Your Comments