මෙරට වෙළෙඳුන්ට පාකිස්තානයේ පළමු අන්තර්ජාල වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනයට නොමිලේ ලියාපදිංචිවීමට අවස්තාවක්

9

මෙරට පාරිභෝගිකයන්ට, ඇගලුම් නිෂ්පාදකයන්ට සහ වෙළෙඳුන්ට පාකිස්තානයේ පළමු අන්තර්ජාල වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනයට නොමිලේ ලියාපදිංචිවීමට හැකි බව කොළඹ පාකිස්තාන මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහන් කළා.

 

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් පාකිස්තාන වාණිජ අමාත්‍යාංශයේ අනුග්‍රහාය ඇතිව එරට වෙළෙඳ සංවර්ධන අධිකාරිය මෙම ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කර තිබෙනවා.

පාකිස්තානය අන්තර්ජාල වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධානය කරන පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

එය ලබන මස 1 වැනිදා සිට 5 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බව සඳහන්.

Your Comments