මෙරට පිරිසිදු තේ වර්ග චීනයේ අලෙවිය සඳහා ගිවිසුමක්

8

සිලෝන් ටී නමින් නිෂ්පාදිත මෙරට පිරිසිදු තේ වර්ග චීනයේ අලෙවිය සඳහා ගිවිසුමකට අත්සන් තබා තිබෙනවා.
ඒ, ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය සහ චීනයේ ෆූජියෑන් ස්ටාර් චයිනා ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගම අතරයි.

මෙම ගිවිසුම යටතේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සහ ඉන් පිටත සිලෝන් ටී චීනයේ අලෙවි කිරීමට පියවර ගැනෙනවා.

ෆූජියෑන් ස්ටාර්-චයිනා සමාගම සමඟ එළැඹුණු ගිවිසුම අනුව මේ වසරේදී තේ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 04 ක් පමණ චීනයට අලෙවි කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි තේ මණ්ඩලය අපේක්ෂා කලා.

Your Comments