බදු ගෙවන්නන්ට සහන කාලයක්

30

බදු ගෙවන්නන්ට සහ අනුමත ගණකාධිකාරීවරුන්ට සහන කාලයක් ලබාදීමට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ වර්තමානයේ රට තුළ පවතින කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය සැළකිල්ලට ගනිමින්.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ 2019/2020 තක්සේරු වර්ෂය සදහා ආදායම් වාර්තා ලබන වසරේ පෙබරවාරි 28 වන දින හෝ එදිනට පෙර ගොනු කිරීමට සහන කාලයක් ලබාදෙන බවයි.

මීට පෙර එහි අවසන් දිනය ලෙස ලබාදී තිබුණේ එළබෙන 30 වනදායි.

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් බදු ගෙවන්නන්ට සහ අනුමත ගණකාධිකාරීවරුන්ට ආදායම් වාර්තා ගොනු කිරීමට අපහසු වීම සැළකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන වසරේ පෙබරවාරි මස 28 වන දින හෝ එදිනට පෙර තක්සේරු වර්ෂය සදහා ආදායම් වාර්තා ගොනු කරනු ලබන්නේ නම් දේශීය ආදායම් පනතේ විධිවිධාන අනුව දණ්ඩන පනවනු නොලබන බවයි දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් දැනුම් දුන්නේ.

Your Comments