බඩඉරිඟු ගොවීන්ට අවශ්‍ය බීජ මිලදී ගැනීමට රජයෙන් සහනයක්

224

බඩඉරිගු වගාකරන ගොවීන්ට බීජ මිලදී ගැනීමට වැයවන මුදලින් සියයට 50ක් රජයෙන් ගෙවීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකාවේ බඩ ඉරිගු වගාව පුළුල් මට්ටමෙන් ව්‍යාප්ත කිරීම සදහා ගොවීන් දිරිගැන්වීම මෙහි අරමුණයි.
අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ උපදෙස් මත බඩඉරිගු සදහා රුපියල් 43ක සහතික මිළක්ද ලබාදීමට තීරණ කර තිබෙනවා.
මීට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරි සති දෙක තුළ ඉදිරිපත් කරන බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සදහන් කරන්නේ.
බඩඉරිගු වගාකරන ගොවීන්ට වගා හානියකදී හෙක්ටාරයකට රුපියල් ලක්ෂයක  මුදලක්  වගා හානි රක්ෂණ වන්දි වශයෙන් කටයුතු යොදා තිබෙනවා.
මේ අතර අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් ගොවිබිම් අක්කර 75,000 ක බඩඉරිගු වගා කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

 

Your Comments