පොහොර සහ බීජ බී ළුෑණූ නොමිලේ දීමේ යෝජනාවක්

20

ගොවීන්ට නොමිලේ පොහොර සහ බීජ බී ළුෑණූ ලබාදීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසනවා.

අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමඟ ද ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරිමටයි කටයුතු යොදා ඇත්තේ.

මීළඟ කන්නය වනවිට වැඩපිළීවෙල ක්‍රියාත්මක කිරිම අරමුණ බව අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා සඳහන් කළා.

බීජ බී ළුෑණු මීළදී ගැනීම සඳහා ද ගොවීන්ට විශාල මුදලක් වැය කිරිමට සිදුවනවා.

එය රජය මඟින් දරා ගොවීන්ට නොමිලේ බීජ ලබාදීමයි වැඩපිළිවෙලේ අපේක්ෂාවවී තිබෙන්නේ.

Your Comments