පොහොර සහ බීජ බී ළුෑණූ නොමිලේ දීමේ යෝජනාවක්

8

ගොවීන්ට නොමිලේ පොහොර සහ බීජ බී ළුෑණූ ලබාදීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසනවා.

අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමඟ ද ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරිමටයි කටයුතු යොදා ඇත්තේ.

මීළඟ කන්නය වනවිට වැඩපිළීවෙල ක්‍රියාත්මක කිරිම අරමුණ බව අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා සඳහන් කළා.

බීජ බී ළුෑණු මීළදී ගැනීම සඳහා ද ගොවීන්ට විශාල මුදලක් වැය කිරිමට සිදුවනවා.

එය රජය මඟින් දරා ගොවීන්ට නොමිලේ බීජ ලබාදීමයි වැඩපිළිවෙලේ අපේක්ෂාවවී තිබෙන්නේ.

Your Comments