පුවක් ගෙඩියක් 15යි

46

පසුගිය දින කිහිපයේ වෙළඳපොලේ පුවක් මිළ සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

රුපියල් 3ත් 5ත් අතර මිලක පැවති පුවක් ගෙඩියක නව මිල රුපියල් 15කට ආසන්න බවයි පාරිභෝගිකයින් පැවසුවේ.

ප්‍රමාණවත් පරිදි පුවක් තොග නොලැබීම ඊට හේතුව බව ද සඳහන්.

Your Comments