පාරිභෝගිකයන්ගේ වින්දනයට රිචී සමූහ ව්‍යාපාරයෙන් ස්පේස් පාර්ක්

53

රිචී සමූහ ව්‍යාපාරය විසින් සිය පාරිභෝගිකයින්ගේ වින්දනය සඳහා ස්පේස් පාර්ක් නමින් හෝමාගම දී අද සතුටු උයනක් විවෘත කරනු ලැබුවා.
ඒ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
රිචී සමූහ ව්‍යාපාරයේ සාමාන්‍ය අධිකාරී සරත් බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේ එම සතුටු උයන තුළ සිනමා ශාලාවක් මෙන්ම කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා උපාංග සහිත අංගනයක් ද ස්ථාපනය කර ඇති බවයි.

Your Comments