ප්‍රජාව තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වීමට “ගමින් ගමට තාක්ෂණය” විශේෂ වැඩසටහනක්

20

මෙරට ප්‍රජාව තාක්ෂණයෙන් බල ගැන්වීම ඉලක්ක කර ගනිමින් ගමට තාක්ෂණය යනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.
මෙම වැඩසටහනේ ඉලක්කය වී ඇත්තේ ග්‍රාමීය වශයෙන් විසිරී සිටින තාක්ෂණික ව්‍යවසායකයින් සහ විශේෂඥයින් හදුනා ගනිමින් ඔවුන් සඳහා ව්‍යවසායක පදනමක් සකස් කර නව රැකියා නිර්මාණය කිරීමයි.
ගමට තාක්ෂණය වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය එළඹෙන 14 වනදා නෙළුම්පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රගහලේදී, ප්‍රමුඛපෙලේ තාක්ෂණික සමාගම් මෙන්ම කීර්තිමත් පුද්ගලයින් ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක 19ක නියෝජිතයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා.
මෙහිදී ඩිජිටල් ශ්‍රී ලංකාවක් පිළිබඳව වන සංවාදය වඩාත් පුළුල් කරමින් විෂය ප්‍රවීණයන් විසින් අදහස් දක්වනු ඇති.
වැඩසටහනේ සම සභාපති ආචාර්ය අශාන් පෙරේරා මහතා පැවසුවේ  ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල්කරණය කිරීමේ සංකල්පය පෙරටු කර ගනිමින් ගමට තාක්ෂණය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

 

Your Comments