ග්‍රාමීය නව කර්මාන්තකරුවන්ට තාක්ෂණික සහ ව්‍යවසායකත්ව දැනුම

4

ග්‍රාමීය මට්ටමින් නව කර්මාන්තකරුවන් ඇති කිරීමේදී නව තාක්ෂණික සහ ව්‍යවසායකත්ව දැනුම ලබාදෙමින් ඔවුන් දිරිගන්වන ලෙස ආර්ථික පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.
විරැකියාව ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් නව රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීම එහි අරමුණයි.
නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් අමාත්‍යාංශයෙන් මෙන්ම වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මගින් ඊට අවශ්‍ය සහය ලබාදෙන ලෙසටයි බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරින් දැනුවත් කර ඇත්තේ.
එමෙන්ම, විදාතා නිලධාරින් නොමැති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා උපාධිධාරි පුහුණු නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්ද සාකච්ඡා කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන්.

Your Comments