දේශීය ලොකු ලූණු මිල ඉහළට

22

දේශීය ලොකු ලූණු මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය තුළ දේශීය ලොකු ලූණු කිලෝවක තොග මිල දැක්වුණේ රුපියල් 240ක් ලෙසින්.

මේ දිනවල අස්වනු වෙළෙඳ පොළෙට ලැබෙමින් පවතින බවද සිත නිව්ස්24 වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments