තල් හා කිතුල් කර්මාන්තය නගා සිටුවමින් විදේශ විනිමය ඉපයීමේ වැඩසටහනක්

19

තල් හා කිතුල් කර්මාන්තය නගා සිටුවමින් විදේශ විනිමය ඉපයීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ මෙහෙයවීමෙන් වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයේ දී පැවැත්වූ නිර්මාණ එළිදැක්වීමේ වැඩසටහනකට එක්වෙමිනුයි හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ.

එම නිෂ්පාදන ජනතාවට මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව ද එහිදී සළසා තිබුණා.

නිසි නියාමනයක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් තල් හා කිතුල් කර්මාන්තය ජනතාවගෙන් බැහැර වී ඇති බව ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එම ප්‍රදර්ශනයට එක්වෙමින් ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments