ඩයලොග් ආසියාටා සමාගමෙන් හෝමාගම මුලික රෝහලට පරිත්‍යාගක්

28

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සන්නිවේදන ආයතනයක් වන ඩයලොග් ආසියාටා සමාගම හෝමාගම මුලික රෝහල වෙත දැඩි සත්කාර ඒකකයක් පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.

පුර්ණ ක්‍රියාකාරී මෙම ඒකකය ඇඳන් 10කින් සමන්විතයි.

මේ එම සත්කාරය පිළිබද අදහස් දක්වන සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය.

 

Your Comments