ඩයලොග් ආයතනයෙන් මීගමු රෝහලට පූර්ණ ක්‍රියාකාරී දැඩිසත්කාර ඒකකයක්

12

ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී සමාගම මාසයකටත් වඩා අඩු කාලයක් තුළදී ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු නිම කර අවශ්‍ය සියලු උපකරණ සපයමින් මීගමුව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ පූර්ණ ක්‍රියාකාරී දැඩි සත්කාර ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමට සමත් වී තිබෙනවා.
කඩිනමින් දැඩි සත්කාර ඒකක අවශ්‍ය රෝහල් සංවර්ධනය සඳහා ඩයලොග් සමාගම විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රුපියල් ලක්ෂ 2000 ක් පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩපිළිවෙලෙ හි සමාරම්භය ලෙසින් මීගමුව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය ජනතා අයිතියට පත් කළ බව සදහන්.
මේ, එම අවස්ථාවේ අදහස් දැක් වූ අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය.

Your Comments