ජාතික ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් “මංචි” අත හිත දෙයි

22

2020 වාර්ෂික ජාතික වොලිබෝල් ශුරතාවලිය සදහා සිය අනුග්‍රහය ලබා දීමට සිලෝන් බිස්කට් සමාගමේ ප්‍රමුඛතම සන්නාමය වන මන්චි, ඉදිරිපත් වි සිටිනවා.

ඒ 13 වන වරටයි.

මන්චි ජාතික වොලිබෝල් ශුරතාවලියේ සුපර් ලිග් සහ ආධුනික තරගාවලිය ඔක්තෝබර් 16 වන දින ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

ශූරතාවලිය සදහා දක්වන අනුග්‍රහය පිළිබද සිලෝන් බිස්කට් සමාගමේ ප්‍රමුඛතම සන්නාමය වන මන්චි හි අලෙවි කළමණාකරු රොමේෂ් ජයතිලක මෙලෙස අදහස් පල කලා.

 

Your Comments