ගෝලීය ආර්ථිකය 4.4%කින් පහත වැටෙනු ඇති බවට පුරෝකථනයක්

7

ගෝලීය ආර්ථිකය මෙම වසරේ දී සියයට 4.4කින් පහත වැටෙනු ඇති බවට පුරෝකථනය කර තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පැවසුවේ ගෝලීය කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් සමග එවැනි පහත වැටීමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බවයි.

2021 වසරේ ලෝක ආර්ථිකය ද අපේක්ෂා කළ මට්ටමට වඩා මන්දගාමී වනු ඇති බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ප්‍රකාශ කළා.

ආර්ථික අවපාතය වලක්වා ගැනීම සඳහා අමෙරිකාව විසින් මේ වන විට අමෙරිකානු ඩොලර් ටි්‍රලියනයක සහන පැකේජයක් ද හදුන්වා දී තිබෙනවා.

Your Comments