ගොවිබිම් වෙත ගොස් වී මිලදී ගැනීම අද සිට

10

ගොවි බිම් වෙත ගොස් වී මිලදි ගැනීමේ ජාතික වැඩසටහන අද ආරම්භ වනවා.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය නිවේදනය කලේ අප්‍රේල් 07 වනදා දක්වා එය සිදුකරන බවයි.

රජයට වී සංචිතයක් පවත්වා ගෙනයාම සහ තරගකාරි මිලට වී මිලදී ගැනීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා.

අද සිට ඉදිරි මාසයක කාලය තුළ වී මෙටි්‍රක් ටොන් ලක්ෂ දෙකක් ගොවිබිම් වෙත ගොස් මිලදී ගන්නා ලෙසයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය විසින් බලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත්තේ.

අනුරාධපුරය, මඩකලපුව, අම්පාර, පොළොන්නරුව, හම්බන්තොට සහ කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික් 06 සඳහා එම වැඩසටහන යටතේ ප්‍රමුඛත්වය ලබාදී තිබෙනවා.

Your Comments