ගෙවී ගිය මාස අටේදී තේ නිෂ්පාදනය පහළට

15

වසරේ පළමු මාස 8 ක කාලය තුළ තේ නිෂ්පාදනය පහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ, වියළි කාලගුණය සහ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන්.

එම කාළය තුළ නිපදවා ඇත්තේ තේ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 177.3 ක් පමණක් වන අතර එය සියයට 16 කින් පහත වැටීමක් බවයි මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ.

මේ අතර, රබර් මිල ද පහත වැටී තිබෙනවා.
පොල් නිෂ්පාදනය ද අදාළ කාලය තුළ සියයට 11.3 කින් අඩුවී ඇති බවයි මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ.

Your Comments