කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ ඩිජිටල්කරණයට ලක්කර අවසන්

32

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඩිජිටල්කරණයට ලක් කිරීමේ අවසන් කර තිබෙනවා.
ඒ බව දැනුම්දීම සඳහා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසන් සභාවේ නියෝජිතයන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ හමු වුණා.
ඒ අනුව සැප්තැම්බර් 17 වනදා සිට කොටස් වෙළඳපොළෙහි සියලු කටයුතු ඩිජිටල්කරණය වීමට නියමිතයි.

Your Comments