කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොලේ මිල දර්ශකය ඊයේත් පහත වැටේ

16

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේ පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.
දිනය අවසානයේදී සමස්ත දර්ශකය 5,869.31 ක් ලෙස සටහන් ව තිබූ බව සඳහන්.
එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය සටහන්ව ඇත්තේ 3,009 ක් ලෙසයි.

 

Your Comments