කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ගෝලීය කොටස් වෙළඳපොල මිල දර්ශක අතුරින් ඉහළින්ම

10

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ත මිල දර්ශකය ගෝලීය කොටස් වෙළඳපොල මිල දර්ශක අතුරින් ඉහළම ක්‍රියාකාරීත්වයක් පෙන්නුම් කරන දර්ශකය බව කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ප්‍රකාශ කළා.

පසුගිය 05 වැනිදා ගණුදෙනු අවසන් කරන විට කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ත මිල දර්ශකය ඒකක 8 දහස් 275 යි දශම 3 යි 7 ක් ලෙස සටහන් වූණා.

එය මේ දක්වා පෙන්නුම් කර ඇති වර්ධනය සියයට 22 යි දශම 1 යි 6 ක්.

ඒ අනුව එම වර්ධනය අනෙකුත් ගෝලීය මිල දර්ශක සියල්ල අභිබවා යන බවයි කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල මගින් නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.

කොටස් වෙළඳපොලේ ප්‍රධාන පෙලේ සමාගම් විස්ස නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකයද මේ වසර තුළ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර, අවසන් ගණුදෙනු දිනයට පසු 3304 යි දශම 3 යි 0 ක් ලෙස සටහන් වුණා.ඒ අනුව එම දර්ශකයද 2021 වසර තුළ සියයට 25 යි දශම 2 යි 5 කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා.

 

 

Your Comments