කොරොනා ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ ලොව පළමු තේ කම්හල ට SLS සහතිකය (PHOTOs)

156

කොරොනා ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් තේ කුඩු නිෂ්පාදනය කළ ලෝකයේ පලමු තේ කර්මාන්ත ශාලාවට හිමි ප්‍රමිති කාර්යයංශයේ සහතිකය කොටගල වැවිලි සමාගමට අයත් හැටන් කොටගල මවුන්ට්වර්නන් තේ කර්මාන්ත ශාලාව වෙත පිරි නමා තිබෙනවා.

සහතිකය ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමිති කාර්යංශයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ශෂිකා ඩි සේනාරත්න මහත්මිය විසින් එම වතු යායේ වතු අධිකාරි අර්ජුන මැදගම මහතා වෙත පිරි නමනු ලැබුවා.

ඒ කොළඹ පිහිටි ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමිති කාර්යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදි.

ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය විසින් කොවිඩ් 19 වෛරසය සඳහා නිර්දේශ කළ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂක ක්‍රමවේද අනුගමනය කර, ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමිති කාර්යංශයේ නිර්දේශ ද අනුව මවුන්ට්වර්නන් වතුයාය මගින් තේ දළු නෙලිමේ සිට තේ කුඩු නිෂ්පාදනය දක්වාම එම සෞඛ්‍යය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන බව සඳහන්.

ප්‍රමිති කාර්යංශය විසින් නිර්දේශ කරන ලද නිර්දේශ වතු පාලන අධිකාරි නිසි ලෙස අනුගමනය කරවාද යන්න පිළිබඳ ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමිති කාර්යංශය විසින් මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක් අධික්ෂණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුවයි ප්‍රමිති සහතිකය එම තේ කර්මාන්ත ශාලාවට පිරිනැමීමට කටයුතු කර ඇත්තේ.

කොවිඩ් 19 සෞඛ්‍යය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් මවුන්ට්වර්නන් තේ කර්මාන්ත ශාලාවට පිරි නමන ලද ප්‍රමිති සහතිකය සම්බන්ධයෙන් එම වතු යායේ වතු අධිකාරි ආර්ජුන මැදගෙදර මහතා මාධ්‍යයට අදහස් දැක්වූවා.

” …. අපිට ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය මගින් සහතිකයක් ලැබුණා.

කොරොනා ආරක්ෂක ක්‍රමවේද භාවිතා කළ ලොකයේ පළමු තේ කර්මාන්ත ශාලාව විදිහට මවුන්ට්වර්නන් තේ කර්මාන්ත ශාලාව තේරි පත් වුණා.

අප යටතේ සේවය කරන සේවකයන්ගේ සෞඛ්‍යය තත්ත්වය 100%ක් තහවුරු කරලා තියෙනවා කොරොනා වෛසරයට සමගාමීව.

ගත හැකි සියළු සෞඛ්‍යය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිත කරලා තියෙනවා.

අපේ තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදනය කරන තේ 100%ක් සෞඛ්‍යය ආරක්ෂිතවයි තේ වෙන්දේසියට නිකුත් කරනු ලබන්නේ.

අපේ ගැනුම්කරුවන්ට කියන්නේ අපි කොරොනා ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිත කළ තත්ත්ව සහතියක් ලබාගෙන තියෙනවා.

අපි මේකෙන් ලෝකයට කියන්නේ සිලොන් ටී සෞඛ්‍යය ආරක්ෂිතයි කියන එක. …

අපි අඩම්බර වෙනවා එවැනි සහතියක් ලබා ගත් ලෝකයේ පළමු ආයතනය වීම පිළිබඳ…”

(හැටන් – රංජිත් රාජපක්ෂ)

DCIM100MEDIADJI_0018.JPG

Your Comments