කුරුඳු අපනයනයෙන් වාර්තාගත ආදායමක්

155

පසුගිය වසරවලට සාපේක්ෂව කුරුඳු අපනයනයෙන් මෙම වසරේදී වාර්තාගත ආදායමක් ලැබී ඇති බව කුරුදු පර්යේෂනායතනය පවසනවා.
ඒ අනුව කුරුඳු අපනයනයෙන් රුපියල් කෝටි 960 ක ආදායමක් උපයා ඇති බව සදහන්.
කුරුඳු සියයට 18 ක ප්‍රමාණයක් මෙරටින් ලෝක වෙළෙඳපොල වෙත අපනයනය කෙරෙනවා.

Your Comments