කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව ආශ්‍රිත අක්කර විසිදහසක බඩඉරිගු වගා කිරීමට පියවර

7

කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව ආශ්‍රිත අක්කර විසිදහසක බඩඉරිගු වගා කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ සෞභාග්‍යයේ ඉදිරි දැක්ම ව්‍යාපෘතියට සමගාමීවයි.

භූමිය සකස් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර මහ කන්නය සඳහා රජයෙන් නොමිලේ බීජ ලබා දීමට ද පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඉඩම් අමාත්‍ය එස් එම් චන්ද්‍රසේන මහතා පැවසුවේ කන්තලේ සාම්ප්‍රදායික සීනි ගොවීන්ට නව ව්‍යාපෘතිය භාර කළ බවයි.

 

කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව වසා දමා ඇත්තේ වසර 26ක පමණ කාලයක සිටයි.
එය යළි කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව වැවිලි බෝග වගා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා සඳහන් කලා.

 

Your Comments