කජු පුහුලන් වයින්

15

කජු පුහුලන් යොදාගෙන වයින් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව ශ්‍රී ලංකා කජු සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සාරංගා කාංචනී රත්නායක මහත්මිය පවසනවා.

ඊට අදාළ පර්‌යේෂණ කටයුතු මේ විට අවසන් කර ඇති බවයි ඇය සඳහන් කළේ.

කජු පුහුලන් යොදාගෙන වයින් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කජු සංස්ථාවට බලපත්‍රයක් පවතින බැවින් එය මෙම වසරේදීම හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරන බව ද සභාපතිවරිය කියා සිටියා.

නිසි ප්‍රයෝජනයකට නොගැනීම නිසා වසරකට කජු පුහුලන් මෙටි්‍රක් ටොන් ලක්ෂයක් පමණ අපතේ යන බවයි නීතිඥ සාරංගා කාංචනී රත්නායක මහත්මිය පැවසුවේ.

Your Comments