ඔබට ගෙවල් – අතට මුදල් – සෙවණ ලොතරැයිය අගමැති අතින් වෙළෙඳ පොළට

13

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් නවතම ටිකට් පතක් වෙළෙඳ පොළට හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පදවි ප්‍රාප්තියට වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයේ නිවාස 100කින් යුත් නිවාස ව්‍යාපෘතියට සමගාමීවයි.

සෙවණ විශේෂ ලොතුරැයිය වෙළෙඳ පොළට හඳුන්වාදීම අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් සිදු කෙරුණා.

මේ අතර ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය කියා සිටියේ ඔබේ නිවාස සිහිනය සැබෑ කරමින් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අරමුදල් සපයා දෙන සෙවණ ලොතරැයියෙන් නවීන පන්නයේ සුපිරි මෝටර් රථයක්, ගෘහභාණ්ඩ ලබාගැනීම සඳහා රුපියල් 100,000ක වටිනාකමින් යුත් වව්චර්පත් 10ක් සමග ඔබේ නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 14ක සුපිරි ත්‍යාගයක් පිරිනැමෙන බවයි.

Your Comments