එනසාල් සඳහා ඉහළ මිලක්

18

තමන් වගා කළ එනසාල් සඳහා හොඳ මිලක් ලැබී ඇති බව මාතලේ, ලග්ගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගම්මාන රැසක ගොවීන් පවසනවා.

ඔවුන්ගේ එනසාල් අස්වනු නෙලීමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර කිලෝවක් රුපියල් 17 දහසකට අලෙවි වන බවයි ගොවීන් පවසන්නේ.

නකල්ස් රක්ෂිත වනාන්තයේ පහල බෑවුම් ප්‍රදේශ වල පිහිටි රණමුරේ, නාරංගමුව, රත්තින්ද වැනි පැරණි ගම්මාන වල ජනතාව සිය ගෙවතු ආශ්‍රීතව එනසාල් වගා කර තිබෙනවා.

ගොවීන් පෙන්වා දෙන්නේ තව දුරටත් වගාව සාර්ථක කර ගැනීම සදහා රජයේ අවධානය යොමු විය යුතු බවයි.

Your Comments