එංගලන්තයේ රැකියා වියුක්තිය සීග්‍රයෙන් ඉහළට

34

මෙම වසරේ ගත වු කාලය තුළ එංගලන්තයේ රැකියා කල 250,000 අධික පිරිසකට සිය සේවය අහිමි වී ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ ලෝක කොරෝනා වසංගත ව්‍යාප්තියත් සමඟයි.

බෑන්ඞ් ඔෆ් ඉන්ග්ලන්ඩ් වාර්තා අනුව මෙම තත්වය ඉදිරියට ඉහළ යා හැකි බව සදහන්.

පසුගිය වසර 20 සමග සැසදීමේ එංගලන්තයේ මෙම වසරේදී රැකියා වියුක්තිය උග්‍ර ලෙස වාර්තා වී තිබෙනවා.

Your Comments