ඉන්දියාවේ ණය පියවූ බවට මහ බැංකුව කියයි

11

ඉන්දීය මහ බැංකුව සමග ණය හුවමාරු පහසුකම යටතේ ලබාගත් ඩොලර් මිලියන 400 ක මුදල ගෙවා අවසන් කල බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

 

ට්විටර් සටහනක් තබමින් මහ බැංකුව සඳහන් කළේ ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා කළ පරිදි නියමිත කාලයට පෙර එය ගෙවා දමන ලෙස ඉන්දීය රජයෙන් කිසිදු අවස්ථාවක ඉල්ලීම් නොකළ බවයි.

කෙසේවෙතත් ඉදිරි සහයෝගීතා වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන්.

Your Comments