ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් පෙර පැවති තත්ත්වයට ලගාවීමට බාධාවක්-මහ බැංකුව පවසයි

10

කොවිඩ් වසංගතයන් මිදීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශ මත නිකුත් කරන එන්නත් සැපයීමේ ක්‍රියාවලියේ මන්දගාමී ස්වරූපය හේතුවෙන් ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් පෙර පැවති තත්ත්වයට ලගා වීමට බාධාවක් වනු ඇති බව මහ බැංකුව පවසනවා.

එහි අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව් ඩී ලක්ෂ්මන් මහතා සඳහන් කළේ විවිධ රැලි සහ ප්‍රභේද වශයෙන් වෛරසය පැතිරීම හේතුවෙන් ගෝලීය ආර්ථිකය දැඩි ලෙස පසුබෑමකට ලක්ව ඇති බවයි.
එවන් තත්ත්වයක් හමුවේ බොහෝ මහ බැංකු ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට ද තීරණය කර තිබෙනවා.

Your Comments