ආනයනය කර ඇති භාණ්ඩ නිශ්කාශනයට පාලනයක්

19

කොළඹ වරායෙන් ආනයනය කර ඇති භාණ්ඩ නිශ්කාශනය පාලනයක් සහිතව සිදු කෙරෙන බව රේගුව සදහන් කළා.

රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුනිල් ජයරත්න මහතා පැවසුවේ අපනයන කටයුතු ද උපරිම ධාරිතාවයෙන් සිදු කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බවයි.

එහෙත් ආනයනය කර ඇති අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ මෙම සීමා කිරීම් වලින් තොරව වරායෙන් නිදහස් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Your Comments